Cennik

Mapy sytuacyjno – wysokosciowe do celów projektowych (pomiar uzupełniajacy)

NIERUCHOMOŚĆza każdy hektar1000 zł

Tyczenie obiektów

OBIEKTY LINIOWEobiekt do 10 pkt od 600 zł
PRZYŁĄCZA DO 50 Mprzyłączeod 400 zł
BUDYNKIbudynek jednorodzinnyod 600 zł
BUDYNKIwiększe obiekty
od 1000 zł

Inwentaryzacje obiektów

OBIEKTY LINIOWE za punktod 100 zł
PRZYŁĄCZA DO 50 Mza przyłącze od 500 zł
STUDNIE; WOD.-KANAL. za studnięod 200 zł
BUDYNKIbudynek jednorodzinny
od 1000 zł
BUDYNKIBudynek z przyłaczami (komplet)od 1500 zł

Mapy do celów prawnych

DO 4 DZIAŁEK od 2000 zł
ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ 500 zł

Podziały

WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU projekt: 2 działki
każda następna
od 1500 zł
500 zł
MAPA PODZIAŁU działka (podział na 2 działki)
każda następna
od 3000 zł
1000 zł

Wyrysy

DZIAŁKAod 700 zł
ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ300 zł

Wznowienie granic (z wezwaniem i protokołem)

OBIEKT DO 4 PKTod 1500 zł
ZA KAŻDY NASTĘPNY PUNKT 100 zł

Geodezyjne opracowanie projektu

ZA PUNKT 25 zł

Geodezyjna obsługa inwestycji

ZA DZIEŃ PRACY ZESPOŁU GEODEZYJNEGOod 1000 zł

Czynności nietypowe

ZA GODZINĘ od 100 zł

Dojazd

Formularz kontaktowy